Store Locator

UKRAINE

‣ Dnepr
  (Dnepropetrovsk)

SENYA LAMBER
boutique
Yavornitskiy (K.Marks) av., 67D
Grand Plaza
+380 97 2996699

UKRAINIAN FASHION SHOP
store
Yavornitskiy (K.Marks) av., 22
Atrium Mall
+380 95 6890494

‣ Kiev

ANAHIT
concept store
Kiev, Liuteranskaya st., 12
+380 67 7911221

ANNIE’S CORNER
store
Kiev, Olesya Gonchara st., 14
+380 50 5997160

BLUSHHH.UA
secret shop
Kiev, Saksaganskogo st., 41
+380 44 2285448
+380 63 9191971

KVARTIRA 31
showroom
Kostyol’naya st., 9
+380 93 2451724

LIFESTYLE.ROOM
showroom
Saksaganskogo st., 92/94
+380 50 5997160
+380 93 9111899

PORTRAIT
outfit store
Pushkinskaya st., 2–4/7, office 23
+380 99 2018722

‣ Odessa

KOKON
store
Grecheskaya st., 31
+380 48 7055088

KVARTIRA 31
showroom
Ekaterininskaya sq., 8
+380 73 0993151

ONLINE

WWW.KAPSULA.COM.UA
online store

WWW.ETSY.COM
online store